Drama Atölyesi

Drama atölyesi,  çocukların fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimlerine yönelik yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımının kullanıldığı atölyedir.
Drama atölyesinde eğitici oyuncaklar, kostümler, kukla sahnesi ve kuklalar aracılığıyla çocukların iç dünyasına ışık tutmayı, onları desteklemeyi ve farklı alternatifler sunmayı amaçlamaktadır.
Böylece, çocuğa kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme,  farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayacaktır.

Rawdah Okulları'nda ise; öğrenmiş oldukları dilleri de kullanarak yaptıkları dramalar, hem dilin zenginliğini ve pratikte öğrenmelerini sağladığı gibi hem de farklı bir dille hayal kurma ve bunu dile getirme olanağını sağlamaktadır. Değerler eğitimi dersinde öğrendikleri değer üzerinden yaptıkları drama ise, o değerin pekişmesini ve sosyal ortamda kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

 Bilim Atölyesi

Keşif atölyesi, çocukların merak, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bir bilim insanı ile çocuk arasındaki en önemli benzerlik her ikisinin de meraklarının üzerine gitmeleridir. Ancak bir bilim insanı merakı doğrultusundaki araştırmalarında sonuca ulaşana kadar pes etmezken bir çocuk bu noktada yılgınlık gösterebilir.
Keşif atölyesi ile çocukların meraklarını giderecek etkinlikleri planlayarak başarma duygusunu öğretmeyi hedeflemektedir. Rawdah Okulları'nda, Fen ve doğa laboratuvarında öğrenmiş ve yapmış oldukları deneyler ise onların bilime ve doğaya yakınlıklarını arttıracak ve bu yakınlıkla birlikte araştırmacı ve kaşif yönlerini daha da ortaya çıkaracaktır.

 Müzik Atölyesi

Bu atölye, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Burada dikkat ettiğimiz en önemli nokta, çocukların müziği dinlemeleri değil, müzik yapma işinde olmasıdır.
Ritim duygusu gelişen, dans ve hareketleri uygun bir senkronizasyon içinde gerçekleştiren, dinleme ve uygun sesleri çıkartabilme gibi becerilerini geliştiren çocuklar kendilerine uygun bir müzik enstrümanı zevkle çalacaklardır. İşte tam bu noktada Rawdah Okulları'nda bir enstrüman çalma dersleri ile birlikte ritim duygularını daha da profesyonel bir zemine oturtmuş olacaklardır.

 Puzzle ve Kitap Atölyesi

 Puzzle atölyesi, Gestalt yaklaşımı çerçevesinde oluşturduğumuz atölyedir. Burada çocuklar parça ve bütün ilişkileri üzerinde çalışacaklar ve parçalar üzerinden “büyük fotoğrafı” görme becerileri geliştirilecektir.
 Kitap atölyesinde ise okuma ve dinlemenin hayatın olağan bir yönü olduğu bilinci verilecektir. Rawdah Okulları'nın sahip olduğu zengin ve geniş kütüphane yardımı ile çocuklarımız hem Türkçe hem Arapça- İngilizce dillerinde kitap okuma ve hikaye saati   yaparak konuştukları dilleri daha da ilerletme imkanı bulabilmektedirler.

Sanat Atölyesi

Rawdah Okulları'nda sanat atölyesi, doğal materyaller ve sanat malzemeleriyle dolu olan, stüdyo / laboratuvar alanıdır. Eldeki proje ile ilgili uzman eğitimciler tarafından, haftalık etkinlikler ve kullanılacak malzemeler planlanır ve temin edilir. Çocuk kil, resim, kolaj, yağlı boya, çamur, ebru, heykel gibi yeni araçlarla kendini ve duygularını özgürce ifade etmeyi öğrenir. 
Bu atölyede değişik türlerde boyalar, çeşitli renk ve türde kağıtlar, hamur, kil, çamur ve birçok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu resim, heykel ve diğer çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur. Çocuk, sanat atölyesinde yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenir ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini özgürce, dışarıya aktarma fırsatı bulur. 

Bilişsel Atölye

Günümüz teknoloji çağında var olan bilgilerin ilerlemesi ve ihtiyaçların hızlıca çoğalması ile birlikte teknolojik çalışmalar eğitim öğretimde en aktif ve en yoğun şekliyle kullanılır hale gelmiştir.
Rawdah Okulları'nda, mevcut bulunan bilişsel laboratuvar ile günümüz robotik kodlama derslerini uzman eğitmen ile birlikte öğrenen çocuklarımız aynı zamanda teknolojik altyapılarını oluşturacak ve ilerletecek olan bilgisayar ve teknik eğitimlerini de almış olmaktadırlar.
Copyright © Rawdah 2024. Bütün Hakları Rawdah 'a aittir
Gizlilik Politikası , Şartlar ve & Koşullar