Değerler eğitimi,  günümüz Türkiye’sinde toplumun yaralarını sarabilmesi, eksikliklerini giderebilmesi açısından, özellikle eğitim kurumlarının önemle üzerinde durması gereken başlıklardan biri. Bunun farkında olan ve bunu çocuklarımıza fark ettirmeye çalışan bir kurum olan Rawdah Okulları, bu konuyu özellikle birinci sırada incelemiş ve bu konuda çalışmalar yapmıştır.

 ‘Ağaç yaş iken eğilir’ atasözünü temel alan okulumuzda, karakter oluşumunun en önemli yılları olan 4-6 yaş arası dönemde, bu değerlerin çocuklarımızın dimağlarına yerleştirmemiz gerektiğini savunuyoruz. Çocuğun ilk eğitim yuvası ailesidir. Aileden sonra ise, sosyal hayatın içerisinde okul dönemlerinde eğitim-öğretim sürecine devam eder. Toplumumuzda, özellikle dini, ahlaki ve manevi değerleri eksikliği birçok soruna yol açmakla birlikte ahlaki anlamda çöküşü de hızlandırmıştır.

Okulumuzda Değerler Eğitimi nasıl verilir?

Derslerimizde, uzun gözlemler ve araştırmalar sonucu  hazırladığımız Değerler Eğitimi müfredatımızı, Rawdah Okulları yayınevi tarafından yayımladığımız kitaplarımızla işliyoruz. Yaş gruplarına ve pedagojik kriterlere uygun olarak hazırladığımız kitaplarımız, öğretmenlerimiz tarafından da desteklenerek çocuklarımıza değerlerimizi öğretir. Derste; öğretmen öncelikle değerin öneminden bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin (S.A.V.) değerle ilgili Hadis-i Şerif’i aktarır. Sonrasında ise değerle ilgili hikâye okunup beyin fırtınası yapılır. Pekiştirilen değer ile ilgili bir sonraki hafta bir faaliyet yapılır ve serbest resim çalışmasıyla öğrenci, öğrendiği değeri ifade eder. Haftanın değeri, bütün zümrelerle paylaşılır ve her dersin öğretmeni haftanın değerine vurgu yapar. Böylece öğrenci o hafta belirlenen değeri edinmiş olur.

Okulumuzda dini değerlerimiz nasıl verilmektedir?

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, tüm değerlerimizi en detaylı biçimde içinde bulunduran yegâne hazine olma özelliğini taşımaktadır. Bundan yola çıkarak Rawdah Okulları, Kuran-ı Kerim eğitimine fazlasıyla önem verir. Kur’an-ı Kerim eğitimi, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlamaktadır. Bunun haricinde, müfredatımızın içerisinde bulunan ‘Ezber dualarımız ve surelerimiz’, yaş gruplarına göre sıralanacak şekilde öğretilir.

İlkokul grubumuzda Kuran-ı Kerim eğitimi nasıl verilir?

İlkokul grubumuzda Kuran eğitimimiz tüm sınıfça toplu okuma dediğimiz sistemle verilmektedir. Böylece çocuklarımız tecvid ve mahreç kurallarını bir zorunluluk olarak değil, edinim yoluyla rahat ve sıkıntısız bir şekilde öğrenmiş olmaktadırlar. 

Değerler eğitimini tamamlayacak olan üçüncü önemli basamak ise; Adab-ı Muaşeret dersidir. Bu derste ise çocuklarımız toplam dokuz davranışı pekiştirme ve drama yöntemiyle öğrenirler. 

Copyright © Rawdah 2024. Bütün Hakları Rawdah 'a aittir
Gizlilik Politikası , Şartlar ve & Koşullar